Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles prieš pateikiant užsakymą.

Sąvokos

Pardavėjas – MB „Pozityvi mada“, įmonės kodas 304822665, PVM mokėtojo kodas LT100012412815, registruotas buveinės adresas Muziejaus g. 5, Telšiai

dustudio.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dustudio.lt.

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Bendrosios nuostatos

Elektroninės prekybos taisyklės yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.dustudio.lt ( toliau – pardavėjas) ir kliento ( toliau – pirkėjas, klientas) dalis, supažindinančios pirkėją su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios pardavėjo ir pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu www.dustudio.lt el.parduotuvėje.

– Visais atvejais laikoma, jog pirkėjas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, kai pateikia užsakymą.
– Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, iš anksto neįspėdamas Pirkėjo, pakeisti, taisyti ar papildyti el. parduotuvės sąlygas – taisykles. Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo el. parduotuvėje dienos. Užsakymai, pateikti iki sąlygų – taisyklių pakeitimo, vykdomi pagal užsakymo pateikimo momentu galiojusias taisykles.
– Naudotis el. parduotuve turi teisę visi veiksnūs asmenys sulaukę pilnametystės t.y. 18 metų.
– Norint naudotis el. parduotuve pirkėjas privalo užsiregistruoti ir pateikti teisingus informacinius duomenis apie save.
– Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos su PVM mokesčiu. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
– Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje pateikia užsakymą ir už jį apmoka. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti be išankstinio įspėjimo bet kokį užsakymą atlikta Pirkėjo.
– Pardavėjas neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) , kai problemos buvo sukeltos Pirkėjui neatsižvelgus į sąlygose viešai pateiktą informaciją.
– Jeigu Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai nuostatų – sąlygų , jo teisė yra nepateikti užsakymo.

Šalių teisės ir pareigos

Pirkėjo teisės ir pareigos:

– Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis sąlygomis – taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
– Jeigu pasikeitė Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebuvo informuotas, Pirkėjas prisiima visus dėl to kylančius nuostolius.
– Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai jie pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami www.dustudio.lt el. parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjo teisės ir pareigos:

– Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei pateikiami klaidingi, melagingi ar ne visi prašomi duomenys. Taip pat jeigu yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar bandote pakenkti www.dustudio.lt el. parduotuvės stabiliam veikimui.
– Pardavėjas turi teisę pratęsti pristatymo laiką jeigu dėl tam tikrų priežasčių negali įvykdyti ar pagaminti prekės per laiką kuris nurodytas prie prekės, pirkimo momentu. Pardavėjas per 2 darbo dienas turi informuoti Pirkėją ir nurodyti apytiksliai papildomą laiką kuris bus reikalingas prekei pagaminti ir išsiųsti. Pirkėjui nesutikus pratęsti pristatymo laiko grąžinami visi pinigai už prekę.

Papildoma informacija

– Mes neprisiimame atsakomybės dėl prekių spalvų kurios gali skirtis tikrovėje ir jūsų įrenginyje. Tai dalinai priklauso nuo kiekvieno įrenginio monitoriaus nustatymų.
– Toliau naršydami šioje svetainėje Jūs sutinkate su el.parduotuvės sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu nesutinkate arba manote, kad sąlygos netinkamos Jūs turite teisę toliau nebenaršyti el. parduotuvėje. Ačiū už Jūsų laiką skaitant el.parduotuvės taisykles!

Gražios Jums dienos!

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@dustudio.lt